De patiëntenfederatie van VWS, subsidies ontward

De afgelopen dagen bleek de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) er nogal eens net zo over te denken als het ministerie van volksgezondheid. Een lezer, niet praktiserend huisarts Jongejan, is gaan spitten in openbare bronnen en kwam tot interessante conclusies.

Via de stichting PGO ontving de NPCF 1.331.581 plus 312.500 plus 1.673.132 dus 3.317213 euro. Opgeteld bij de 5.601.491 euro rechtstreeks uit de begroting van VWS kom ik tot een totaal over 2007 van 8.918.704 euro. Voorwaar geen kinderachtig bedrag.

Hij legt uit dat het fonds PGO op haar beurt geld van VWS krijgt. Zodoende. PGO is volgens de eigen website ,,een unit van het agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland”.

Op de website van de NPCF zijn deze gegevens niet te vinden. Een instelling die zulke uitgesproken standpunten inneemt en kennelijk het geld heeft om ze met kracht van kleurige brochures te verspreiden, zou zichzelf misschien minder kwetsbaar maken door optimaal duidelijk te maken namens wie zij spreekt.

De volledige brief van huisarts Jongejan is te vinden als brief #5 onder het vorige stukje.

    • Marc Chavannes