'Bos ten onrechte meewarig'

Minister Bos (Financiën, PvdA) is vanochtend bij het begin van het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer bekritiseerd door CDA-fractieleider Pieter van Geel. Die meent dat Bos „ten onrechte” meewarig doet over Verantwoordingsdag, de dag waarop het kabinet jaarlijks zijn beleid van het voorgaande jaar verdedigt.

Bos zei vorige week dat het de politiek maar niet lukt om van deze dag een „aansprekend” en „zinnig” moment in het parlementaire jaar te maken. Hij suggereerde de jaarlijkse rapportage en het debat erover maar te staken als het dit jaar weer niet lukt.

Van Geel zei vanochtend er vanuit te gaan „dat het voor het kabinet vandaag een eer is om hier vandaag verantwoording af te leggen. Ik kijk daarbij ook naar de minister van Financiën”. Hij onderstreepte dat niet de bewindsman maar het parlement beslist over de vorm en inhoud van de inhoudelijke tegenhanger van Prinsjesdag. „Dit voelt voor sommigen misschien als een verplicht nummertje, maar het is wel óns verplicht nummertje. De regering regeert en de Kamer controleert.”

Oppositiefracties bekritiseerden vanochtend de manier waarop het kabinet beleid en resultaten over 2008 verdedigt. „Deze enorme brij aan cijfers helpen mij niet met de vragen die wij hebben over de wachtlijsten”, zei SP-fractieleider Kant. „Ik kan niet zoveel met die pakken papier, met die propaganda van dit kabinet. Wat mij betreft kunnen we deze verantwoordingsshow afschaffen.”

VVD-fractieleider Rutte had het over „weer een fraai jaartje samen dromen, samen staren. Dit is een kabinet van de woekerpolis: vaak oneerlijk over de behaalde resultaten”. Halsema (Groen Links) sprak van „Ontduikingsdag”, omdat het kabinet zich volgens haar juist niet verantwoordt. Het debat gaat nog de hele dag en avond door.