Betalen met pinpas wordt niet duurder

Amsterdam. Pinnen wordt in Nederland voorlopig niet duurder. Banken en winkeliers hebben afgesproken dat de tarieven voor het betalen met een bankpas de komende vijf jaar niet zullen stijgen. De afspraak hangt samen met de invoering van een nieuwe Europese standaard voor het betalingsverkeer, de Single Euro Payments Area (SEPA). De detailhandel, horeca en benzinestations vreesden dat die nieuwe standaard tot hogere kosten voor betalingstransacties zou leiden dan het relatief goedkope Nederlandse pinsysteem.