Aanklacht overheid mag niet gesubsidieerd zijn

Milieuorganisaties die de overheid voor de rechter willen brengen, kunnen dat niet meer financieren met overheidssubsidie. Minister Cramer (Milieu, PvdA) past hiertoe de subsidieregeling aan, zo schreef ze gisteren aan de Tweede Kamer. Milieuorganisaties hebben volgens Cramer „het volste recht” om naar de rechter te stappen, maar het is de vraag of procedures met subsidie betaald moeten worden.

Jaarlijks maakt het Rijk ongeveer 9 miljoen euro over aan milieuclubs. Bijna eenderde gaat naar de twee grootste organisaties, Natuur en Milieu en Milieudefensie. De organisaties ontkennen de subsidie voor rechtszaken te gebruiken. Ze betalen die met geld van hun donateurs.

Milieuorganisaties kregen vorig jaar forse kritiek omdat ze eenzijdige en onvolledige informatie zouden geven. Mosselvissers betichtten activisten van „groene leugens” bij hun strijd voor een „natuurlijke” Waddenzee. De Raad Nederlandse Detailhandel was boos over onderzoek naar ‘fout hout’ van Milieudefensie. CDA en VVD in de Tweede Kamer eisten dat Cramer de steun aan milieuclubs zou onderzoeken.

Voortaan zal Cramer subsidies per project toekennen. In de voorwaarden wordt expliciet opgenomen dat geen gerechtelijke procedures mogen worden betaald.

Met de projectsteun hoopt Cramer op meer ruimte voor „maatschappelijke organisaties die vernieuwende, maatschappelijke, en oplossingsgerichte initiatieven ontplooien”.

Voorzitter Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu zegt dat Cramer de organisaties „meer aan de touwtjes wil houden. We mogen niet meer kritisch meekijken over de schouder van Den Haag.”

Uit een onderzoek begin dit jaar van Natuur en Milieu bleek dat veel milieudoelstellingen van het kabinet onhaalbaar zijn. Directeur Frank Köhler van Milieudefensie voorziet dat het aanvragen van projectsteun tot meer bureaucratie leidt.