Zorgsalarissen aan banden

Bestuurders in de gezondheidszorg mogen maximaal 190.000 euro per jaar gaan verdienen. Hier kan alleen een opslag van ten hoogste 30 procent bovenop komen voor bestuurders van zorginstellingen die aan een sterke marktwerking onderhevig zijn. Die verhoging tot maximaal 245.000 euro kunnen alleen topmanagers van thuiszorgorganisatie en ziekenhuizen krijgen als zij een marktrisico van 100 procent lopen.

De organisaties van zorgdirecteuren (NVZD) en toezichthouders (NVTZ) zijn dat overeengekomen in hun nieuwe beloningscode die na goedkeuring van de leden in juli ingaat. Anders dan hun vorige code is deze niet adviserend, maar dwingend, aldus de twee partijen.

Interim-bestuurders mogen straks maximaal 332.500 euro verdienen en niet meer dan een jaar aanblijven.

De beloningscode past in het advies an de commissie Dijkstal voor beloningen van bestuurders in de semipublieke sector en lijkt conform de wensen van het kabinet. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) moet er zijn goedkeuring aan geven, anders komt hij zelf met een regeling.

„Na al het overleg met Volksgezondheid, zou het mij verbazen als hij deze code afkeurt”, zegt Jan Aghina van de NVZD.