VVD wil vrijheid van meningsuiting meer beschermen

De VVD wil de wet veranderen om de vrijheid van meningsuiting nadrukkelijk te garanderen. Desnoods zullen de liberalen daarbij het verbod op aanzetten tot discriminatie opofferen. Tegelijkertijd zoekt de partij een breed draagvlak voor haar initiatiefwetsvoorstel. De liberalen menen dat de vrijheid van meningsuiting de laatste jaren wordt beknot. De twee grote regeringspartijen CDA en PvdA zijn kritisch. Ook diverse oppositiepartijen, waaronder GroenLinks en de PVV, zetten vraagtekens bij het voorstel. Kamerlid Sybrand van Haersma Buma (CDA) vreest dat als de vrijheid van meningsuiting al te ruim wordt uitgelegd, Nederland straks ook moeilijker kan optreden tegen bijvoorbeeld radicale imams. Ook het verbod op Mein Kampf zou onder druk komen te staan, evenals de aanpak van ontkenners van de Holocaust.