Verzet tegen meer macht voor EU

Een meerderheid van de Nederlanders wil niet dat de macht van de Europese Unie groter wordt. Dat blijkt uit een grootschalig opinieonderzoek waarvan de resultaten vanavond worden aangeboden aan staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA). Nederlanders verzetten zich in meerderheid tegen de overdracht van meer politieke bevoegdheden aan Brussel.

Het online-onderzoek 21minuten.nl toont dat meer dan de helft van de Nederlanders de Europese integratie op sommige terreinen zelfs wil terugdraaien. Zo vindt 54 procent van de Nederlanders dat de komst van werknemers uit andere EU-landen moet worden ingeperkt, ook als dat leidt tot hogere prijzen voor producten en diensten. 49 procent is het oneens met de stelling dat werknemers uit andere EU-lidstaten Nederland meer voor- dan nadelen bieden. Bijna een kwart vindt de voordelen groter. De terughoudendheid ten aanzien van werknemers uit andere delen van de EU wordt door de PVV en SP positief ontvangen. „Net als de meeste Nederlanders vinden wij dat de grenzen weer moeten worden gesloten voor Polen en andere Oost-Europese werknemers”, zegt lijsttrekker Madlener van de Partij voor de Vrijheid. SP-lijsttrekker De Jong pleit voor herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor Polen, terwijl CDA, PvdA en VVD de vrije arbeidsmarkt willen handhaven. „Als je dit soort gevoelens gaat napraten of versterken, ben je verkeerd bezig. Als de Nederlander de feiten kent, is hij niet bang voor die open arbeidsmarkt”, zegt VVD’er Van Baalen.

De Europese Grondwet, waarin aanzienlijke overdracht van macht werd geregeld, krijgt nog steeds geen steun van een meerderheid van de bevolking. Het parlement keurde vorig jaar de opvolger van de grondwet, het Verdrag van Lissabon, goed.

Europafobie: pagina 7

Lees de enquête vanaf 18.00 uur op nrc.nl/binnenland