Verdrag over rechtshulp met Marokko nabij

Nederland en Marokko gaan een rechtshulpverdrag sluiten om de samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit te verbeteren. Dat heeft minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) bekendgemaakt.

De minister deed gisteravond verslag van zijn vierdaags werkbezoek aan Marokko. De hechtere samenwerking vloeit voort uit een flinke toename van zware criminaliteit in Nederland met vertakkingen naar Marokko.

Vorig jaar openden de twee landen 45 dossiers die ernstige criminaliteit betroffen als drugshandel, witwassen van drugsgeld, ontvoering, moord en doodslag. Volgens Hirsch Ballin betrof 70 procent van de zaken verzoeken om rechtsbijstand bij opsporing van crimineel geld dat naar Marokko zou zijn weggesluisd.

De minister onderstreepte dat hij geen klachten heeft over de contacten met de Marokkaanse autoriteiten, maar dat een rechtshulpverdrag de samenwerking kan „verstevigen”. Gekeken wordt nu naar de voorwaarden waaronder over en weer verdachten kunnen worden verhoord en uitgeleverd. Zo levert Nederland niet uit als betrokkenen de doodstraf wacht. Die straf bestaat nog wel in Marokko, maar wordt al jaren niet meer uitgevoerd.

Tijdens zijn bezoek aan Marokko heeft Hirsch Ballin verder afspraken gemaakt voor snellere uitwijzing van Marokkanen die illegaal in Nederland verblijven. Ook wordt de samenwerking nauwer bij uitwisseling van informatie die verband houdt met radicalisering en terreur.

Een doorbraak werd bereikt op het gebied van kinderontvoeringen. Marokko is bereid het zogeheten Verdrag van Den Haag te ratificeren. Nederland hoopt dat naar Marokko ontvoerde kinderen dan sneller kunnen worden teruggehaald. Nederland heeft hulp aangeboden bij het oprichten van een ‘centrale autoriteit’ op het Marokkaanse ministerie van Justitie die als vertegenwoordiger van de zoekende ouder optreedt.

De Nederlandse justitiële samenwerking met Marokko kwam vorig jaar onder druk te staan door een affaire in het Rotterdamse korps. Een agent van Marokkaanse afkomst zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan de Marokkaanse autoriteiten. Dat conflict is volgens Hirsch Ballin van de baan. De ontslagen agent wordt vervolgd, en niet vrijwilligers maar autoriteiten wisselen gegevens uit, aldus de minister.

    • Steven Adolf