Verdeeldheid over erfpacht Wadden

De commissie die minister Verburg (LNV, CDA) moet adviseren in het conflict tussen Staatsbosbeheer en de Waddeneilanden heeft een fundamenteel verschil van mening over de hoogte van de canon, de huurprijs bij erfpacht.

Dat blijkt uit het nog niet gepubliceerde rapport Groene erfpacht in balans. Staatsbosbeheer wil de gemiddelde canon de komende dertig jaar met 540 procent verhogen. Een meerderheid van de commissie vindt een stijging van 315 procent het maximum; één lid wil niet verder gaan dan 160 procent.

De commissie werd vorig jaar door Verburg geïnstalleerd naar aanleiding van maatschappelijke en politieke onrust over de verhoging van het erfpacht. Vooral op de Waddeneilanden, waar Staatsbosbeheer soms 90 procent van de grond bezit, kwam de vervijfvoudiging van de erfpacht hard aan.

Sinds de jaren dertig zijn honderden vakantiehuizen gebouwd op grond van Staatsbosbeheer. Huiseigenaren hebben de grond niet in eigendom, maar huren die langdurig. De kavels met vakantiehuizen zijn in de loop der jaren meer waard geworden. Daarvan wil Staatsbosbeheer ook de vruchten plukken.

Een sterke stijging van de canon zou voor de toeristische sector kunnen betekenen dat „deze voor de economie van de Waddeneilanden belangrijke sector wordt bedreigd”, staat in het rapport. De commissie signaleert dat sinds de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer in 1998 zich een stelselwijziging heeft voorgedaan waarbij erfpacht „nadrukkelijk wordt gezien als bron van inkomsten”. Erfpacht werd altijd gezien als een instrument van natuurbeheer.

De commissie is unaniem over de aanpassing van het juridisch kader. Nu geldt voor erfpacht een beperkte duur van dertig jaar, de commissie pleit voor een zogenaamd voortdurend recht. De commissie kon het niet eens worden over de hoogte van de canon. De canon voor 750 vierkante meter grond bedraagt nu gemiddeld 1.784 euro. In de plannen van Staatsbosbeer stijgt de huurprijs tot 9.675 euro.

Vijf commissieleden willen een canon van 5.612 euro. „Dat vinden wij het uiterste in een marktconforme omgeving”, zegt voorzitter De Jong (hoogleraar onroerendgoedrecht in Delft) desgevraagd. Commissielid Broeren (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters) vindt 3.150 euro het maximum.

Lees het rapport op nrc.nl/binnenland

    • Cees Banning