'Uitwisseling info door artsen illegaal'

Artsen overtreden al geruime tijd de privacywetgeving met de regionale uitwisseling van medische informatie van patiënten. Dat constateert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op basis van onderzoek naar twee regionale patiëntendossiers die zorgverleners gebruiken.

Dit oordeel komt op een moment dat er voor de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) weinig draagvlak blijkt te zijn onder de artsenorganisaties KNMG en LHV. Zij voeren onder meer aan dat als Volksgezondheid de schaal van de gegevensuitwisseling zo vergroot, het onveilig wordt. Tegen het landelijk EPD heeft het CBP overigens geen grote bezwaren meer.

Het CBP laat nu weten „geschrokken” te zijn van de privacyschending bij de regionale patiëntendossiers waarin de gegevens van 8 miljoen Nederlanders zitten. Het college onderzocht samenwerkingsverbanden van zorgverleners in Gorinchem en Gouda.

Bij deze twee samenwerkingsverbanden hebben de zorgverleners de gegevens van patiënten buiten hun weten opgenomen in het regionale patiëntendossier. De artsen namen bovendien onvoldoende maatregelen om te zorgen dat alleen artsen die een behandelrelatie met de patiënt hebben, in het dossier kunnen kijken. De onrechtmatigheden moeten direct worden beëindigd, aldus het CBP.

De KNMG noemt de kritiek in een reactie terecht. „De regionale dossiers moeten veiliger”, aldus Lode Wigersma van de KNMG. „Dat neemt niet weg dat die regionale systemen onder artsen nog steeds meer draagvlak hebben dan het van boven opgelegde EPD van de minister.”