Strenger toezicht voor banken EU

Banken in de Europese Unie zullen onder strenger toezicht komen te staan van toezichthouders. Met het strengere toezicht moeten financiële rampen zoals in de huidige kredietcrisis in de toekomst voorkomen worden.

Dat heeft de Europese Commissie vanmiddag bekend gemaakt. Kern van de plannen is het vroegtijdig signaleren van risico’s die het financiële stelsel in gevaar kunnen brengen. Zo wil de Commissie voorkomen dat overheden in de toekomst opnieuw voor miljarden euro’s aan steun in de financiële sector moeten pompen.

De Europese voorstellen zijn een reactie op de aanbevelingen van de commissie-De Larosière. Die kwam eerder dit jaar met een rapport over de toekomst van Europees bankieren. De Commissie wil in de herfst met wetgeving komen om de plannen in te voeren.

Onderdeel daarvan is de oprichting van twee supranationale toezichthouders. De European Systemic Risk Council (ondergebracht bij de Europese Centrale Bank) moet vroegtijdig systeemrisico’s signaleren, het zogenoemde macro-prudentieel toezicht. De ander, de European System of Financial Supervisors, is een samenwerkingsverband tussen bestaande toezichthouders en is bedoeld om bij grensoverschrijdende individuele instellingen het toezicht te verbeteren.

De voorstellen van de Commissie liggen gevoelig binnen de Unie. Met name Groot-Brittannië heeft zich al negatief uitgelaten over een teveel aan Europees toezicht. De Britten vrezen dat de macht van hun eigen nationale toezichthouders wordt uitgehold.

Commissie-voorzitter José Manuel Barroso noemde de voorstellen op een persconferentie „ambitieus, maar realistisch” en zei dat de plannen rekening houden met zowel de eurolanden als de rest van de Unie. „Dit is hét moment om een toezichthouder op te bouwen”, aldus Barroso.