Steun voor verbod pelsdierhouderij

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de de pelsdierhouderij verbieden. Het verbod moet per 2018 ingaan. CDA, VVD, SGP en ChristenUnie steunden het voorstel niet omdat de nertsenhouders geen financiële compensatie krijgen. PvdA en SP vinden een financiële regeling niet nodig. Ze staan echter wel open voor initiatieven daartoe van de Kamer.