SP: Koenders is een flapdrol

Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) reageerde gisteren geagiteerd toen SP-Kamerlid Jan Marijnissen hem driemaal een flapdrol noemde. De SP verweet Koenders dat hij te weinig opkomt voor de belangen van ontwikkelingslanden. SP-leider Agnes Kant stond achter de uitspraken.

Lees ook Blokker: pagina 18