Proces om marteling tegen Brits minister

Een Brit, die in Bangladesh heeft vastgezeten op verdenking van terrorisme, spant een proces aan tegen minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith. Hij beschuldigt Smith ervan dat hij tijdens zijn hechtenis met medeweten van medewerkers van de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 is gemarteld. Deze dienst valt onder haar verantwoordelijkheid.

Het ministerie bevestigde vanmorgen dat de voormalige ambtenaar Jamil Rahman, die de Britse nationaliteit bezit, een proces aanspant tegen Smith. Rahman, die enige tijd in Bangladesh verbleef, werd verdacht van terrorisme en bekende op zeker ogenblik dat hij het brein was achter de zelfmoordaanslagen in Londen van 7 juli 2005. Later herriep hij zijn bekentenis en werd hij vrijgelaten.

Volgens Rahman doken er bij zijn ondervragingen en martelingen door Bengaalse functionarissen ook twee MI5-medewerkers op. Wanneer hij hun vragen weigerde te beantwoorden, verdwenen zij en werd hij door Bengalen geslagen. Daarna kwamen de Britten terug en werd de ondervraging hervat. Ook dreigden zijn ondervragers soms zijn vrouw te verkrachten.

Eerder beschuldigde een ex-gevangene uit Guantánamo, de van oorsprong Ethiopische Binyan Mohammed, MI5 al van medeplichtigheid aan martelingen die hij in Pakistan en Marokko zou hebben ondergaan. De regering heeft een onderzoek naar deze beschuldigingen ingesteld, maar van veel kanten wordt aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek.