Plasterk: strenge school is beter

Nieuwe „gestrengheid” is goed voor leerlingen uit kansarme milieus. Dat schrijft minister Plasterk (PvdA, Onderwijs) vandaag in deze krant. Tot voor kort lag volgens hem de nadruk in het onderwijs op „zelfontplooiing” van leerlingen. Dat kan misschien voor leerlingen uit hoogopgeleide milieus, omdat deze hun kinderen zelf kunnen bijspijkeren, aldus Plasterk, maar „juist voor sociaal-democraten, die de nadruk leggen op volksverheffing is structuur en gestrengheid verre te verkiezen boven vrijblijvendheid”, aldus de minister.

Hij zegt opzettelijk te hebben afgezien van ingrijpende stelselwijzigingen. Sociaal-democraten werd altijd verweten dat zij het hele onderwijs overhoop haalden. Hij zegt niet van bovenaf „blauwdrukken” te willen opleggen.

Toch vindt Plasterk, die de balans opmaakt van twee jaar onderwijsbeleid, dat hij een belangrijke koersverandering heeft ingezet. Hij heeft de leraar weer meer zeggenschap gegeven met een ‘Actieplan Leraren’. Dat zorgt er volgens hem voor dat het extra onderwijsgeld bij hen terechtkomt en niet bij de besturen.

Ook zegt Plasterk dat hij de ingezette schaalvergroting in het onderwijs tegengaat. Hierin verzet hij zich „tegen bedrijfsmatige modellen met de wind van hett neoliberalisme in de rug”.

Plasterk wil bepalen wat het beste moment voor selectie is bij leerlingen. Na de Middenschooldiscussie zou er een taboe zijn ontstaan op selectiemomenten. Ook het taboe op ‘stapelen’ (waarbij een leerling na de mavo doorgaat naar havo of vwo) zou herzien moeten worden, omdat stapelen voor kansarmen gunstig is.

De nieuwe „gestrengheid” heeft ook betrekking op de huisregels en omgangsregels van scholen, zegt hij. De school moet structuur bieden, geen vrijblijvendheid. Plasterk zegt dat zijn „hervorming zonder blauwdrukken” op koers is.

Plasterk: pagina 7