Opinie

    • Paul Luttikhuis

Nederland verstookt bos in Zuidoost-Azië

Werknemers arriveren op een palmolie-plantage (Foto Reuters)

Werknemers arriveren op een palmolie-plantage (Foto Reuters)Werknemers arriveren op een palmolie-plantage (Foto Reuters)

De Nederlandse afdeling van milieuorganisatie Greenpeace heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken hoeveel CO2 Nederland uitstoot door illegaal gekapt tropisch hout te kopen in Maleisië en Indonesië, en door de import van palmolie die illegaal wordt geproduceerd in beide landen. Daarnaast is samen met aidenvironment een rapport geschreven over de bijdrage van de Nederlandse economie aan de ontbossing in de twee Zuidoost-Aziatische landen.

Greenpeace waarschuwt dat de cijfers alleen gebaseerd zijn op publiek beschikbare informatie, waardoor de werkelijke feiten net iets anders kunnen liggen, maar aan de trend doet dat weinig af. Bovendien is het nog niet gemakkelijk om te berekenen hoeveel kooldioxide bossen absorberen. Het rapport over ontbossing noemt Nederland een grootverbruiker van hout, soja, palmolie en (papier)pulp, waarvoor veel bossen worden gekapt. De auteurs concluderen dat jaarlijks zo’n 32.000 hectare bos verloren gaat.

Het tweede rapport, dat gaat over de gevolgen van deze handel voor het versterkte broeikaseffect vormt een mooie, meer technische aanvulling. De Nederlandse bijdrage aan de ontbossing leidt omgerekend tot 12-25 megaton kooldioxide per jaar. Dat is tussen de 5 en 10 procent van de totale uitstoot door Nederland. De laatste twee jaar is dat alleen maar meer geworden.

Greenpeace wijst op het belang van de rapporten voor de klimaatonderhandelingen in de aanloop naar de conferentie in Kopenhagen. Bossen spelen daarbij een belangrijke rol, in het zogeheten REDD-programma van de VN. De milieuorganisatie bepleit dat Nederland zich hard maakt voor stevige afspraken over ontbossing in een toekomstig klimaatakkoord, dat daaraan ook financieel een belangrijke bijdrage wordt geleverd. Maar vooral dat Nederland zo snel mogelijk een einde maakt aan betrokkenheid bij de huidige ontbossing.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis