Misdaad allochtonen

Bij het lezen van het artikel `Allochtonen plegen veel meer misdrijven` van Rob Wijnberg (nrc.next, 20 mei) viel het mij op hoe makkelijk het is om onjuiste conclusies te trekken uit statistieken. Vlak na het constateren en uitleggen van een onheuse gevolgtrekking (dat allochtonen veel meer misdrijven zouden plegen) ziet de auteur namelijk zelf het volgende over het hoofd. Hij wijst erop dat 97,8 procent van de allochtone bevolking niet geregistreerd staat als verdachte. Maar dit cijfer betekent níet dat deze groep zich ”aan de wet houdt”, zoals Wijnberg eruit concludeert.

De auteur merkt zelf al op dat als iemand aangemerkt is als verdachte, dat niet betekent dat hij of zij daadwerkelijk de wet heeft overtreden. Maar het is natuurlijk ook zo dat niet elke overtreding van de wet leidt tot een verdenking van justitie. Het cijfer dat door Wijnberg wordt genoemd zegt dus bar weinig over het percentage van allochtonen in Nederland dat zich ook daadwerkelijk aan de wet houdt.

Atze van der Ploeg Amsterdam

    • Atze van der Ploeg