mensen: Pierre Bonnard

Het Van Gogh Museum heeft een schilderij van de Franse schilder Pierre Bonnard gekocht. Het is het eerste uit Bonnards belangrijke Nabis-periode in Nederlands openbaar bezit. Montmartre dans la Pluie ou Rue Tholozé laat het avondlijke uitzicht zien op daken en straatjes vanuit Bonnards atelierwoning. Het werk uit 1897 past in het streven van het museum om kunst te laten zien van mensen die Vincent van Gogh inspireerden.