Het bankiersexamen

Een examen voor bankiers. Minister van Financiën Bos reageerde al enthousiast toen de commissie onder voorzitterschap van oud-ING-bankier en oud-topambtenaar Cees Maas voorstelde zo’n examen verplicht te stellen. Gister zei hij in De Wereld Draait Door dat het er komt, zonodig bij wet verplicht. Kijk vanaf 6:00 minuut. Een trouwe lezer had over die mededeling

Een examen voor bankiers. Minister van Financiën Bos reageerde al enthousiast toen de commissie onder voorzitterschap van oud-ING-bankier en oud-topambtenaar Cees Maas voorstelde zo’n examen verplicht te stellen. Gister zei hij in De Wereld Draait Door dat het er komt, zonodig bij wet verplicht. Kijk vanaf 6:00 minuut.

Een trouwe lezer had over die mededeling van Bos het volgende te zeggen:

Hij lijkt er niets van te snappen: het gaat niet om de professionele techniek maar om de professionele ethiek, de moraal, en de politieke opvattingen, en die vallen niet aan te leren met een één-jarige cursus, maar staan of vallen met de opvattingen van de persoon. Erst die Moral, dann das Fressen, moet de leiddraad zijn.

Die kritiek doet me denken aan wat een Nederlands/Amerikaanse accountant me in 2001 in Houston vertelde, ten tijde van het faillissement van het grote energiebedrijf Enron. Het kwam er op neer dat er in de VS bergen boekhoudregels waren, tot aan het dak. In Europa had je dunne wetten en je wordt geacht je aan de strekking van de wet te houden. Dat is soepeler en strenger tegelijk. In de VS zijn er dure adviseurs - ook accountants, bleek in het Enron-schandaal, die je de mazen wijzen.

Vandaag een examen voor bankiers, morgen een code voor beloningen in de zorg, de woningbouwcorporaties. Prachtig. Zonder gedeelde normen zullen de kieren druk bezocht worden.

    • Marc Chavannes