Essent moet geld steken in netwerktak

Energiebedrijf Essent moet het af te splitsen netwerkbedrijf, dat in handen van de overheid blijft, een kapitaalinjectie geven. Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) bepaald.

Onder deze voorwaarde heeft Van der Hoeven het splitsingsplan van Essent goedgekeurd. Met de goedkeuring is de weg vrij voor Essent om zich te splitsen in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Dat laatste kan verkocht worden aan het Duitse RWE, dat er 9,3 miljard euro voor heeft geboden. Netwerkbedrijf Enexis blijft in publieke handen.

Van der Hoeven heeft bedongen dat het eigen vermogen van Enexis wordt aangevuld met 700 miljoen euro. De helft komt van het moederbedrijf, de andere helft wordt als converteerbare lening door de huidige aandeelhouders beschikbaar gesteld. Twee weken geleden liet de minister zich nog bezorgd uit over de financiële situatie van het netwerkbedrijf bij Essent.

Enexis heeft verder toegezegd de komende drie jaar 50 miljoen extra te gaan investeren in duurzame energie. Ook zal het gematigd dividend uitkeren aan de aandeelhouders, om geld beschikbaar te houden voor de vele investeringen die het de komende jaren moet doen, onder meer in het opzetten van een infrastructuur voor elektrische auto’s, de plaatsing van slimme meters en het vervangen van verouderde netwerken.

„Met mijn aanwijzing is de beoordeling van het splitsingsplan van Essent naar tevredenheid afgerond”, schrijft de minister. Uiterlijk op 1 januari 2011 moeten energiebedrijven op grond van een splitsingsplan hun netbedrijven hebben gesplitst van de leverings- en productiebedrijven.

Begin april kreeg ook Nuon een aanwijzing op het splitsingsplan, omdat het netwerkbedrijf met te weinig vermogen was uitgerust. Maar nadat een „aanzienlijke aanvullende kapitaalstorting” was toegezegd vanuit het productie- en leveringsbedrijf van Nuon, kon de minister met de splitsing instemmen. Na splitsing ontstaan „twee gezonde bedrijven”, schreef minister Van der Hoeven in een eerdere Kamerbrief over Nuon.

In haar brief aan de Kamer onderstreept de minister dat ze er bij Essent en de aandeelhouders op heeft gewezen „zeer te hechten” aan het behoud van publieke invloed en zeggenschap in de kerncentrale Borssele. De kerncentrale zou na de overname van Essent door het Duitse RWE ook deels in Duitse handen zou kunnen komen. De minister heeft de aandeelhouders van Essent gevraagd om een oplossing, die tegemoetkomt aan haar wens en die van de Tweede Kamer om Borssele in overheidshanden te houden. Ineke van Gent (GroenLinks) vindt dat Van der Hoeven er niet alles aan heeft gedaan om de centrale in overheidshanden te houden, zoals de Kamer haar opdroeg.