Een vierdubbele moord in 'Nova'

Hans Neven, directeur van het Develsteincollege in Zwijndrecht, vertelde gisteren bij Knevel & Van den Brink (EO) over zijn dilemma. Terwijl hij wist dat de politie onderzoek deed naar de omstandigheden waaronder vier mensen om het leven waren gekomen in het huis van een van zijn leerlingen, mocht hij daar van de autoriteiten niet over communiceren met docenten, leerlingen en ouders. De politie huldigt namelijk het standpunt dat je informatie niet vrijelijk moet laten circuleren, zolang het onderzoek nog niet tot eenduidige resultaten heeft geleid.

Media, die tot voor enkele jaren geleden terughoudend zouden hebben bericht in zo’n geval, zitten nu met een vergelijkbaar probleem. Er valt weinig meer te regisseren en doseren in de informatie, als die vrijelijk via Twitter en weblogs de wereld rondvliegt. Neem nu de verwarde e-mail, gericht aan collega’s, waarin een man vertelt dat hij zijn vriendin, ex-vrouw en twee kinderen heeft „meegenomen” in zijn zelfdoding. De hele tekst, met volledige namen van allerlei betrokkenen, stond sinds maandagnacht op GeenStijl, maar de politie kon in de loop van dinsdag nog niet bevestigen dat er een verband was met de doden in Zwijndrecht en Bavel. Je kunt dan als publieke omroep besluiten om te wachten op die bevestiging en de berichtgeving tot die tijd over te laten aan minder scrupuleuze media.

Het NOS Journaal besloot wel cruciale passages te citeren, gecorrigeerd op spelling en geanonimiseerd. Nova ging een stapje verder door meer details te melden en Jan Reiff op straat in Zwijndrecht buren te laten vragen of ze er iets van begrepen. Forensisch psycholoog Toon Verheugt, aangekondigd als expert op het gebied van gezinsdoding (een beter woord dan het rellerige „familiedrama”), weigerde netjes in te gaan op de uitnodiging van alles af te leiden uit de mail, maar wilde wel in z’n algemeenheid toelichten hoe mensen tot een dergelijke daad kunnen komen. Resultaten van onderzoek naar de invloed van mediaberichtgeving op anderen met zulke plannen waren volgens Verheugt niet eenduidig, maar volgens hem kon ingetogen persaandacht ook wel eens preventief werken.

Het sleutelwoord is „ingetogen”. Dat was niet echt van toepassing op Nova. Je kunt van de publieke omroep misschien niet meer het soort ouderwetse informatiebeperking verwachten dat autoriteiten nog in acht nemen, maar wel een poging het vuurtje niet verder op te stoken dan strikt noodzakelijk. En misschien moet er een heel klein publiek omroepje bijkomen, dat kijkers zonder belangstelling voor vierdubbele moorden en in parkeergarages zoenende BN’ers daarvan geheel verstoken laat.

    • Hans Beerekamp