CDA: straf voor geweld tegen agent in wet

Het CDA wil dat geweld tegen politieagenten net zo zwaar wordt bestraft als tegen hulpverleners. Als rechters onderscheid blijven maken komt de CDA-fractie met een initiatiefwet die daar een eind aan maakt.

Dat heeft CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vanmorgen gezegd. Zijn fractie vindt het „verbazingwekkend” dat de politierechter in Amsterdam gisteren heeft geoordeeld dat geweld tegen politieagenten en straatcoaches minder zwaar bestraft hoeft te worden dan tegen ambulancemedewerkers of buschauffeurs.

Als deze uitspraken worden bekrachtigd door het Gerechtshof, gaat het CDA een initiatiefwetsvoorstel indienen dat dit onderscheid onmogelijk maakt. „Dit is haast een legitimatie om politieagenten harder aan te pakken. Wij begrijpen dit niet. Dit is een verkeerd signaal”, zei Van Geel.

Als het tot een initiatiefwet komt, wil het CDA vastleggen dat bij geweld tegen personen met publieke functie de straf verdubbeld wordt. Van Geel vindt dat het respect voor Nederlandse agenten net zo groot moet zijn als in bijvoorbeeld België of Groot-Brittannië. „Daar haal je het niet in je hoofd een rijkswacht of bobby aan te raken.” Het CDA wil dat de maximale straf voor ‘mishandeling met voorbedachten rade’ van agenten wordt verdubbeld van vier tot acht jaar.

Ook de Raad van Hoofdcommissarissen heeft kritiek op het onderscheid dat gisteren is gemaakt. Een woordvoerder zei daar „teleurgesteld” over te zijn. „Wij hebben het geweldsmonopolie en daarbij hoort dat je tegen een stootje kunt, maar hier gaat een verkeerd signaal van uit.”

Gisteren behandelde de politierechter op een zogenoemde ‘themazitting’ in Amsterdam vijftien zaken waarbij mensen met publieke taken zouden zijn bedreigd of gemolesteerd. Het ging onder meer om ambulancemedewerkers, straatcoaches, personeel van het openbaar vervoer en politieagenten. Ze legde bij bedreiging van agenten wel hogere straffen op dan het geval zou zijn geweest als de bedreigingen waren geuit tegen gewone burgers, maar niet de dubbele straffen die het Openbaar Ministerie had geëist.

Volgens politierechter Falger moeten politiemensen kunnen omgaan met „angstaanjagend gedrag”. Zij vindt verzet bij een arrestatie, zoals in één van de behandelde zaken aan de orde was, „toch iets anders” dan geweld tegen ambulancebroeders.

De korpschefs voelen zich in de steek gelaten door de rechter. „Met de stelling van de politierechter dat het hier gaat om ‘een beroepsrisico’, voelen wij ons niet gesteund bij het handhaven van gezag”, zegt een woordvoerder.