'Uitweg nodig in impasse rondom NHM'

Rosan hollak

Het nieuwe Nationaal Historisch Museum (NHM) moet toch gevestigd worden op de oude locatie bij het Openluchtmuseum. Maar het oorspronkelijke plan om het museum in te richten volgens de canon, hoeft niet meer richtinggevend te zijn.

Die oplossing dragen twee oud-burgemeesters van Arnhem aan in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zullen deze mening morgen toelichten tijdens een hoorzitting in de Kamer over het NHM.

De twee oud-burgemeesters, Job Drijber en Paul Scholten, zwengelden begin mei de discussie over het NHM aan. Nu de plannen voor het NHM „in verkeerd vaarwater” dreigen te komen, waardoor deze wel eens „definitief kunnen kapseizen”, vinden ze dat er een verstandige oplossing dient te worden gevonden.

Drijber en Scholten schreven begin mei een opinieartikel in deze krant, waarin zij minister Plasterk (Cultuur, PvdA) aanspoorden om „de directie van het nieuwe historisch museum terug te fluiten”. Directeuren Erik Schilp en Valentijn Byvanck van het NHM zorgden eerder in het jaar voor opschudding door aan te kondigen niet de canon als leidraad te nemen, maar vijf thema’s, waaronder ‘oorlog en vrede’ en ‘land en water’.

Toen ook nog bekend werd dat het museum wel naast de John Frostbrug maar niet naast het Openluchtmuseum zou komen te staan, groeide de kritiek vanuit de Tweede Kamer. Jan Marijnissen (SP) en Boris van der Ham (D66) pleiten inmiddels voor nieuwe afspraken en vragen zich af of Arnhem wel de meest geschikte locatie is voor het NHM nu de oorspronkelijke plannen inmiddels zijn gewijzigd.

„Wij willen met onze brief een handreiking bieden om te voorkomen dat er brokken komen”, zegt Scholten. „Het is belangrijk dat minister Plasterk een oplossing vindt, voordat er op 11 juni in de Kamer wordt gedebatteerd over het NHM.”

Volgens Scholten heeft Plasterk met zijn houding inzake het NHM ‘verwarring’ veroorzaakt. „In 2007 heeft hij in een brief aan de Kamer aangegeven dat zijn keuze voor Arnhem mede was gebaseerd op de aanwezigheid van het Openlucht museum aldaar. Later heeft hij toegestaan dat NHM-directeur Erik Schilp met andere plannen kwam. Als we de komende weken niet met een goede oplossing komen, kan het voor de minister heel lastig worden.”

Volgens Scholten moeten het NHM en het Openluchtmuseum „elkaar in de toekomst gaan versterken in plaats van de afstand op te zoeken.” Morgen vindt in Den Haag een hoorzitting plaatst over de plannen voor het NHM.

Lees de brief van Drijber en Scholten en eerdere artikelen over het NHM op www.nrc/kunst

    • Rosan Hollak