'Tv-coryfee mag veel verdienen'

‘Unieke creatieve tv-talenten’ mogen van Henk Hagoort, voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep, meer dan de Balkenendenorm verdienen (181.000 euro). De VARA zit volgens Hagoort bijvoorbeeld met Paul de Leeuw „voor een dubbeltje op de eerste rang, als je ziet met hoe weinig middelen hij een goed bekeken programma maakt.” Uit het jaarverslag over 2008 van de VARA blijkt dat vijf niet bij name genoemde presentatoren meer verdienden dan een minister, variërend van 195.024 tot 417.796 euro. De Tweede Kamer vindt dat ook presentatoren zich aan de Balkenendenorm moeten houden. Hagoort wil die norm wel hanteren voor omroepbazen, maar niet voor een klein aantal presentatoren „die in een vaak korte tijd en met veel afbreukrisico het imago van een omroep versterken”. Op verzoek van minister Plasterk (Media) werkt Hagoort samen met de publieke omroepen aan een beloningscode . (NRC)