Onervarenheid helpt het debat

Als de opkomst bij de verkiezingen tegenvalt, ligt dat niet aan de hoeveelheid lijsttrekkersdebatten. „Ontelbaar”, concludeert Barry Madlener (PVV). En hij liet er nog een paar schieten ook.

Opvallend neveneffect van al die debatten is dat de lijsttrekkers precies weten wat de anderen zullen zeggen, en welk effect hun opmerkingen ressorteert op publiek en opponenten. Gisterenavond in Amsterdam kwam het meest sprankelende moment in het debat niet voor niets op conto van de enige niet-lijsttrekker: de burgemeester van Velsen, Peter Cammaert (CDA). Hij verving lijsttrekker Wim van de Camp. Als nummer tien op de lijst ging Cammaert in debat met vijf ‘echte’ lijstrekkers. Toen het gesprek op de Europese aanpak van de economische crisis kwam, wekte de CDA’er hilariteit door een oplossing te zien in „goed luisteren naar de Europese vakbeweging”.

De Europese vakbeweging? „Het moet niet gekker worden.” De moderator was duidelijk niet voorbereid op dit onverwachte pleidooi voor de Europese vakbeweging. Ook Van Baalen (VVD) beleefde er zichtbaar plezier aan. „U kijkt daar misschien van op, maar ik zie vakbonden niet als neo-communistische onzin.” Om even later te concluderen: „Maar volgens mij heeft Cammaert gewoon het verkeerde spiekbriefje meegekregen.”