Oh ja, ik heb nog spaargeld

Voor 1 juli krijgt iedereen bericht van de Belastingdienst over de belastingaangifte.

Wat doe je als je voor die tijd ontdekt dat je een fout in de aangifte hebt gemaakt?

(Illustratie Floor de Goede)
(Illustratie Floor de Goede) Goede, Floor de

De maanden tussen 1 april en 1 juli zijn best spannend. Of je geld terugkrijgt van de Belastingdienst of moet bijbetalen is meestal wel duidelijk. Maar hoeveel?

Er kan een reden zijn om 1 juli te vrezen, bijvoorbeeld omdat je in de tussentijd een fout in je aangifte hebt ontdekt. Maar wees gerust, paniek is niet nodig. Zolang de inspecteur geen definitieve aanslag heeft opgelegd, is het mogelijk de aangifte nog aan te passen. Een verzoek aan de inspecteur van het belastingkantoor is voldoende. Het adres staat op het aangiftebiljet.

Opnieuw indienen van de volledige, aangepaste aangifte is een andere mogelijkheid. Voor de Belastingdienst geldt dat de aangifte die het laatst is binnengekomen, in behandeling wordt genomen.

En het opnieuw indienen van een belastingaangifte kan ook lonend zijn als plotseling blijkt dat je bepaalde aftrekmogelijkheden over het hoofd hebt gezien. De aftrekpost voor buitengewone ziektekosten bijvoorbeeld. In 2008 konden deze kosten door een relatief lage drempel veelal worden afgetrokken en niet iedereen is hiervan op de hoogte. Ook betaalde studiekosten die niet door de werkgever zijn vergoed, kunnen in de aangifte worden opgenomen. Het moet wel gaan om een studie die de inkomenspositie en de kansen op de arbeidsmarkt verbetert.

Nog een andere vaak voorkomende fout in je eigen nadeel: het vergeten op te nemen van schulden. Deze verlagen het vermogen waarover vermogensrendementsheffing wordt berekend. In deze categorie past ook het ten onrechte opnemen van het spaarloon in box 3. Bedrijfssparen is namelijk vrijgesteld van vermogensrendementsheffing en hoef je daarom niet op te geven in de aangifte.

Ontdek je een fout pas als de definitieve aanslag binnen is, dan zijn er nog zes weken binnen de bezwaartermijn om een bezwaarschrift in te dienen. In de folder Bezwaar, beroep of verzoek op de site van de Belastingdienst staan voorbeeldbrieven voor het maken van bezwaar.

Houd er rekening mee dat het insturen van een bezwaarschrift niet automatisch uitstel van betaling betekent voor de hele aanslag. Wel ziet de Belastingdienst het bezwaar als een verzoek voor uitstel van betaling voor dat deel van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. De Belastingdienst laat tijdig weten of het verzoek om uitstel van betaling is toegekend.

Het is daarom belangrijk in het bezwaarschrift goed aan te geven tegen welk bedrag bezwaar wordt gemaakt. En vergeet daarbij niet het bedrag van de nieuwe, gecorrigeerde aanslag te vermelden. Dat bedrag moet binnen de gestelde termijn worden overgemaakt. De Belastingdienst rekent een heffingsrente van 3,5 procent.

Heeft de gesignaleerde fout ook implicaties voor de afgelopen jaren, dan is deze te herstellen tot vijf jaar terug -mits het om een nalatigheid van de belastingplichtige gaat die tot een andere aanslag had geleid.

En corrigeer niet alleen fouten die in je voordeel uitpakken. Ook het herstellen van fouten die geld gaan kosten, kan het beste zo snel mogelijk. Als de Belastingdienst erachter komt, dan kan een naheffingsaanslag volgen. Hierover moet heffingsrente worden vergoed. Nog een reden om daar voorzichtig mee te zijn: de fiscus kan een boete van maximaal 100 procent opleggen.

De folder Bezwaar, beroep of verzoek is na te lezen via nrcnext.nl/links

    • Cleo Scheerboom