Niks christelijk erbarmen

De bewering van Russell Shorto dat het middeleeuwse poldermodel en christelijke barmhartigheid de voornaamste oorsprong is van het sociaal stelsel in Nederland is onjuist (Opinie & Debat, 16 mei).

In de tweede helft van de 19de eeuw overheersten in Nederland zelfredzaamheid van het individu en staatsonthouding. Een sociaal vangnet ontbrak. De groeiende onvrede hierover leidde tot georganiseerd en strijdbaar verzet. Onder druk daarvan groeide het sociaal bewustzijn onder de gehele bevolking. Met als gevolg dat eind 19de eeuw sprake was van meer betrokkenheid, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef tussen mensen ongeacht hun afkomst. Op deze vruchtbare boden is de basis gelegd van het huidige sociaal stelsel.

Wilma Warmerdam

Historica, Bloemendaal

    • Wilma Warmerdam Historica