Niet wars van risico's

Robeco haalt met Roderick Munsters een jonge maar ervaren belegger binnen. Pensioenbeheerder APG laat hij in onzekere tijden achter.

Roderick Munsters (Foto Robeco)
Roderick Munsters (Foto Robeco) Robeco

Voor de tweede maal in korte tijd maakt Roderick Munsters een opmerkelijke overstap. En dat voor iemand die zichzelf een „belegger met lange adem” noemt.

Munsters (45) stapt per 1 september over van pensioenbeheerder All Pensions Group (APG) naar Robeco, de vermogensbeheertak van Rabobank. In 2005 verhuisde hij als directeur vermogensbeheer van pensioenfonds PGGM (zorg en welzijn) naar het ambtenarenpensioenfonds ABP, de voornaamste klant van APG. Dat was destijds een aanzienlijke promotie: ABP was toentertijd in beheerd vermogen driemaal zo groot als PGGM.

In rang gaat Munster er nu op vóóruit: hij volgt bestuursvoorzitter George Möller op, die met pensioen gaat. Bij APG is hij lid van de raad van bestuur. In verantwoordelijkheid gaat hij er echter op achteruit: Munsters beheert op dit moment 175 miljard euro. Bij Robeco bedraagt het beheerd vermogen 111 miljard euro.

De in Canada geboren Munsters verlaat APG op een cruciaal moment. Grote institutionele beleggers hebben zware klappen opgelopen door de mondiale crisis op de financiële markten. Ze zullen op zoek moeten naar beleggingsstrategieën om miljardenverliezen die zij het afgelopen jaar geleden hebben goed te maken. Anders dan voor verzekeraars of commerciële vermogensbeheerders hebben pensioenbeheerders een extra zware, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het geval van APG: zij beheert, voor het ABP, het pensioengeld van 2,6 miljoen (ex-)ambtenaren. Overheid en toezichthouder DNB hebben een herstelplan gevraagd, om de dekkingsgraad te laten herstellen tot het verplichte niveau van 105 procent. Bij het ABP was die eind vorig jaar gedaald van 118 procent tot het kwetsbare niveau van 90 procent. Om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen wordt gesproken over structurele maatregelen: verhoging van de premies, bevriezing of verlaging van de uitkeringen en langer doorwerken.

Inmiddels, in de eerste paar maanden van dit jaar, is door het langzaam maar zekere herstel van de internationale aandelenbeurzen, de beleggingspot van APG weer iets gegroeid; de dekkingsgraad zou nu weer boven de 95 procent liggen.

Juist nu, in het huidige klimaat, zijn alternatieve investeringsterreinen interessant en wellicht broodnodig. De afgelopen maanden zinspeelde Munsters al op nieuwe speelvelden: het verstrekken van leningen aan bedrijven en belangen verwerven in de Nederlandse energiesector en infrastructurele projecten.

Het aanboren van nieuwe geldbronnen is een kolfje naar zijn hand. Munsters geldt niet als een conservatieve belegger. Hij schuwt risiso’s niet. Bij ABP/APG maakte hij in vier jaar tijd waar, waar hij bij zijn vorige werkgever PGGM om werd geroemd. Hij tastte nieuwe mogelijkheden af en stapte, indien aantrekkelijk, erin. Zo stapte het ABP de afgelopen jaren flink in private-equityprojecten (onder meer via dochter Alpinvest) en in hedgefondsen.

Hoewel Robeco niet direct aan een pensioenfonds is gelinkt, wil het op die markt wel actiever worden. Ook bij het bedrijf uit Rotterdam wacht de nieuwe bestuursvoorzitter een ingrijpende opdracht. De vermogensbeheerder is in relatieve zin harder getroffen door de crisis dan APG. Het beheerd vermogen daalde vorig jaar met bijna een kwart tot 111 miljard euro. Voorganger Möller kondigde al een reorganisatie aan, onder meer door het schrappen van 250 van de 2.000 banen.

Voor de vermogensbeheertak van Rabobank is Munsters geen onbekende. Na zijn studie economie aan de Universiteit Tilburg en een kortstondige verblijf op de marketingafdeling bij olieconcern Esso, ging hij aan de slag bij verzekeraar Interpolis. Daar klom hij snel op tot adjunct-directeur kapitaalmarktbeleggingen. Na zeven jaar kreeg hij een baan aangeboden bij een andere Rabo-dochter, Robeco. Hij koos voor PGGM.

Er is nog een link met de coöperatieve bank uit Utrecht. Munsters is sinds commissaris bij de lokale Rabobank Het Groene Woud Zuid. De meeste andere van zijn nevenfuncties hebben betrekking op zijn positie bij APG: directeursschappen of commissariaten bij gerelateerde beleggingsfondsen. Ook is Munsters bestuurslid van de Duisenberg School of Finance, de opleiding voor getalenteerde financiële whizzkids, in 2007 opgezet door het Holland Financial Center. En hij is voorzitter van Eumedion, de koepelorganisatie van institutionele beleggers.

    • Philip de Witt Wijnen