Meer ideologie in crisisdebat

In Den Haag komt het politiek-ideologische debat over de crisis op gang. Voorheen twistten de partijen vooral bedrijfseconomisch, nu staat de relatie markt en overheid op het spel. Dat de politiek weer het primaat over de economie moet krijgen, daar zijn de partijen het min of meer over eens.

pagina 8 en 9