Geweldplegers tegen het gezag en bloc gestraft

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wijdt speciale zittingen aan geweld tegen ambulancepersoneel, agenten en andere mensen met publieke taken.

„Ik ga jullie doodschieten. Ik ga een paar kogels in jullie koppen pompen, kankerlijders.” Dat zou de Amsterdamse fietsenmaker Gerard B., een forse man in spijkerbroek met daaraan drie zware sleutelbossen, hebben gezegd tegen twee agenten die hem in oktober 2007 wilden aanhouden. Hij zou hen verder hebben gestompt en een kopstoot hebben gegeven. In februari dit jaar probeerde hij opnieuw een agent een kopstoot te geven. Dat was toen hij werd aangehouden voor het molesteren van een ontevreden klant.

De zaak van de fietsenmaker was een van de vijftien die de rechtbank Amsterdam vandaag zou afhandelen op een speciale zittingsdag gewijd aan agressie en geweld tegen personeel met publieke taken. In de meeste zaken ging het om agressie bij arrestaties. Eén jongen van 18 stond terecht omdat hij een straatcoach flikker en zemmel had genoemd (Marokkaans voor homo), en een man van 39 voor het molesteren van een parkeerwachter.

Agressie tegen ambulancebroeders, verkeersregelaars, conducteurs en andere functionarissen in de openbare ruimte krijgt al maanden veel aandacht. Een conducteur in Almere, een buschauffeur in Purmerend, ambulancebroeders in Uden en Amsterdam waren maar enkele van de slachtoffers van beroving, bedreiging en/of mishandeling die het nieuws haalden. Een agent in Amsterdam werd onlangs bij de keel gegrepen door een 19-jarige man toen hij publiek op afstand wilde houden van een traumahelikopter.

De incidenten trekken doorgaans veel meer aandacht dan de afhandeling ervan door justitie. Buschauffeurs, treinpersoneel en ambulancebroeders legden enkele malen het werk neer omdat ze zich niet veilig voelden bij de uitoefening van hun taken. Soms toonden ze zich ook ontevreden over justitie. Het doen van aangifte zou te omslachtig zijn, justitie zou de daders te gemakkelijk laten wegkomen.

Door zaken te bundelen die op zichzelf te klein zijn om mediaaandacht te trekken, lijkt het Amsterdamse OM die beeldvorming te willen doorbreken. „Hiermee wil het OM ruggesteun geven aan betrokken publieke functionarissen die belangrijk werk doen voor de samenleving”, staat in een persbericht. Volgende week volgt een tweede ‘themazitting’.

Het andere middel van het OM tegen maatschappelijk geweld zijn hogere eisen. Officier van justitie Hoogerheide eist een dubbele straf tegen de fietsenmaker, juist omdat hij zich onder meer tegen agenten heeft gekeerd. Ze eist een taakstraf van 80 uur. De fietsenmaker ontkent. Zijn advocaat zegt dat hij de bedreigingen tegen de agenten niet heeft geuit, en dat als hij dat zou hebben gedaan, van de politie toch wel wat incasseringsvermogen mag worden verwacht. De officier zegt dat hij een punt heeft als een rasamsterdammer een agent pannekoek noemt. Maar doodsbedreigingen mogen het incasseringsvermogen te boven gaan.

Politierechter Falger vindt verzet bij arrestatie toch iets anders dan geweld tegen ambulancebroeders, zegt ze na een klein half uur in de raadkamer. Een dubbele straf vindt ze niet op zijn plaats. „Omgaan met soms angstaanjagend gedrag hoort bij de functie van politieambtenaar.” Ze noemt het bedreigen van ambtenaren wel ernstig, omdat het hun gezag aantast. De fietsenmaker krijgt een taakstraf van zestig uur en moet de boete van duizend euro betalen die hem voor een eerder vergrijp nog boven het hoofd hing.

    • Joke Mat