Film met veel geweld geeft rust op straat

Populaire bioscoopfilms met veel geweld, zoals Hannibal en Bad Boys, leiden tot minder geweldscriminaliteit. Veel jonge mannen zitten in de bioscoop in plaats van in andere uitgaansgelegenheden waar zij meer geneigd zijn tot geweld, zoals cafés.

Dat schrijven de Amerikaanse economen Gordon Dahl en Stefano DellaVigna in het meinummer van het Quarterly Journal of Economics. De studie is gebaseerd op gegevens over bioscoopbezoek en misdrijven in de Verenigde Staten.

Door de vertoning van gewelddadige bioscoopfilms is er 1 tot 2 procent minder door de politie geregistreerde geweldscriminaliteit. Het werkelijke effect kan nog groter zijn, omdat de politie maar een beperkt deel van de incidenten ter ore komt.

Het gunstige effect van gewelddadige films op de criminaliteit is te zien tijdens vertoning van de films maar ook erna. Het uitblijven van geweld tijdens vertoning is te zien als een ‘vrijwillig opsluitingseffect’: binnen de bioscoop vinden weinig tot geen incidenten plaats.

Wat verder bijdraagt aan het effect is dat in de Amerikaanse bioscopen geen alcohol geschonken wordt. De totale alcoholconsumptie op die avond daalt door bioscoopbezoek, wat een remmend effect heeft op geweld. In weekends waarin films met veel geweld een groot publiek trekken, registreert de politie duidelijk minder alcoholgerelateerde geweldsmisdrijven.

De wetenschappers laten in het midden of geweldsfilms ook geweld kunnen oproepen, zoals blijkt uit experimenten door psychologen onder studenten. Uit de studie blijkt dat het gunstige effect van het van de straat houden van jongeren belangrijker is dan dit mogelijke, ongunstige effect op agressie. Dahl en DellaVigna hebben niet gevonden dat er later juist weer meer geweld zou zijn.

    • Ben Vollaard