Donner: wellicht pensioen lager

De houdbaarheid van het pensioenstelsel wordt onder de loep genomen. Als blijkt dat het Nederlandse stelsel te kwetsbaar is, is verlaging van de pensioenen onontkoombaar, stelt minister Donner (Sociale Zaken, CDA). Het vermogen dat fondsen nodig hebben voor de toekomst is nu uitgehold.

pagina 12 en 13