Achmea: 315 miljoen voor woekerpolis

Verzekeraar Achmea gaat klanten met een woekerpolis compenseren. Klanten van Achmea, bekend van de merken Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis, zullen een tegemoetkoming krijgen als blijkt dat op de einddatum van hun verzekering de ingehouden kosten boven het vastgestelde maximum uitkomen. Dat heeft Achmea vanmorgen bekendgemaakt.

Anders dan bij verzekeraars als Delta Lloyd, Fortis, SNS Reaal en ING, is er geen akkoord bereikt over een schikking met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolisclaim, die opkomen voor de belangen van polishouders. Achmea, dochter van verzekeringsconcern Eureko, zegt dat haar voorstel in lijn is met de afspraken die de stichtingen met andere verzekeraars heeft gemaakt.

Volgens een woordvoerder kon geen overeenstemming worden bereikt over de nadere invulling op detailniveau. „Wij wilden met één afspraak van alles af zijn. Naar wij weten wordt bij die andere verzekeraars op detailniveau nog steeds met de stichtingen onderhandeld”, zei hij vanmorgen.

De zaak van de woekerpolissen loopt sinds 2006 , toen toezichthouder AFM rapporteerde dat verzekeraars te hoge kosten in rekening brachten bij beleggingsverzekeringen. Vorig jaar stelde de ombudsman Financiële Dienstverlening richtlijnen op waarlangs schikkingen getroffen moesten worden. Hij heeft met de regeling van Achmea ingestemd.

De Stichting Verliespolis noemde de regeling in een verklaring „onvoldoende” en slechter dan de regelingen met andere verzekeraars. Zo vindt ze het budget voor schrijnende gevallen (40 miljoen euro) te laag en het toezicht op de naleving niet voldoende.

Een kwart van de 800.000 polishouders komt volgens Achmea in aanmerking voor een uitkering die zal worden uitbetaald aan het einde van de looptijd van de verzekering. De kosten van de overige polissen liggen al onder de afgesproken normen. De schikking betreft een bedrag van 315 miljoen euro. Eureko trof in 2008 al een voorziening van 85 miljoen euro.