'Verbied kraken, het is oneerlijk'

Is het wel eerlijk dat krakers jarenlang gratis wonen, terwijl duizenden starters en studenten de grootste moeite hebben om een woning te vinden? En zijn de argumenten waarmee ze hun ‘bezettingen’ rechtvaardigen wel houdbaar? Het pleidooi van Rosanne Hertzberger in nrc.next van 20 mei bracht een kleine lawine aan brieven teweeg. Hiernaast een selectie.

Het recht op een dak boven je hoofd

Het debat over het kraakverbod wordt gekenmerkt door een onnavolgbaar gebrek aan kennis bij politici. Het Tweede Kamerlid Jan ten Hoopen (CDA), die openlijk toegeeft dat zijn kennis over kraken alleen is gebaseerd op gesprekken met ondernemers, illustreert de armoedigheid van dit debat (Nova, 12 oktober 2008). Of Arie Slob van de ChristenUnie die vorig jaar plotseling van mening veranderde over kraken, nadat in Amsterdam een boobytrap zou zijn aangetroffen in een kraakpand. De boobytraps bleken nooit bestaan te hebben en toch volhardt Slob in zijn overtuiging dat kraken verboden moet worden. Eenzijdig was ook het NOS Journaal in zijn berichtgeving over krakers. Binnen een jaar werd de redactie tot tweemaal toe door de NOS-ombudsman teruggefloten.

De ironie wil dat in 1978 de Raad voor Kerken constateerde dat het toenmalig voorgestelde kraakverbod ook niet op feiten berustte (en bovendien inging tegen christelijke waarden).Dat is niet de enige wijze waarop de geschiedenis zich herhaalt. In 1986 moest de leegstandswet zowel kraken als leegstand aanpakken. Gemeenten zouden leegstaande panden bijhouden en na een jaar leegstand moeten kunnen vorderen. Er is nog niet één geval geweest waarbij een gemeente dat succesvol heeft gedaan. Nu meent Den Haag weer dat gemeenten kunnen bijhouden welke panden leegstaan. Hoeveel dat zal kosten blijft onduidelijk. Wat de voorstanders van het kraakverbod weigeren in te zien, is dat dit verbod een ondraaglijke opgave betekent voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich dan ook onomwonden tegen dit voorstel uitgesproken.

Het wetsvoorstel betekent dat we in Nederland definitief besluiten dat het bezitten van een pand belangrijker is dan het recht op een dak boven je hoofd.

Douwe Schmidt, redactielid Witboek Kraken

Amsterdam

Het Witboek Kraken bespreekt „de actuele kraakpraktijk en de huidige generatie krakers”. Lees meer op witboekkraken.nl