nrc.nl/uitspraak

Mag een openbare school eisen dat docen- ten bij een begroeting altijd een hand geven? Ja, zegt de bestuursrechter.