Opinie

    • Paul Luttikhuis

Mens en natuur produceren meer methaan

Bus in Stockholm die rijdt op biomethaan (Foto AFP)

Bus in Stockholm die rijdt op biomethaan (Foto AFP)Bus in Stockholm die rijdt op biomethaan (Foto AFP)

Goed en slecht nieuws over methaan. De concentratie van dit zeer krachtige broeikasgas (ruim twintig keer sterker dan kooldioxide) neemt al jaren toe, ook in de meest recente meting. Het persbureau Reuters schrijft over een toename in het Arctische gebied in 2008 van 0,6 procent. Ook elders komt er meer methaan in de atmosfeer, maar de laatste cijfers daarover zijn nog niet bekend.

Al langer bestaat de vrees voor een explosieve toename van methaan door het smelten van de permafrost. Maar volgens Paul Fraser, een Australische onderzoeker, is het vrijwel uitgesloten dat de huidige stijging daardoor komt - zo snel kan dat volgens hem niet gaan. Fraser vermoedt dat het eerder te maken heeft met een natuurlijk proces in moerasgebieden na periodes van droogte.

Biogas installatie op een vuilnisbelt in Manila (Foto AP)

Biogas installatie op een vuilnisbelt in Manila (Foto AP)Biogas installatie op een vuilnisbelt in Manila (Foto AP)

Het goede nieuws gaat over de productie van brandstof uit methaan. China heeft van de Wereldbank een lening gekregen van 80 miljoen dollar voor de ontwikkeling van deze techniek. Op jaarbasis zou dat kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 14,8 miljoen ton CO2-equivalent (methaan-uitstoot omgerekend naar kooldioxide).

Op dit gebied valt nog veel te verbeteren. Onlangs berichtte de Financial Times hoe in Zuid-Korea nog steeds dagelijks 13.000 ton etensresten in de oceaan worden gedumpt. Daar rot het afval weg, een proces waarbij broeikasgassen ontstaan. Een Zweeds bedrijf gaat de Koreanen helpen bij de productie van biogas uit dit afval.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis