Köhler herkozen tot president van Duitsland

Horst Köhler is zaterdag herkozen als president van Duitsland. De christen-democraat Köhler won ruimschoots van zijn uitdaagster, sociaal-democrate Gesine Schwan.

De president van Duitsland wordt voor vijf jaar gekozen door de zogeheten Bondsvergadering, het kiescollege van afgevaardigden van de Bondsdag en de deelstaatparlementen. In totaal brachten 1.223 afgevaardigden hun stem uit in de vergaderzaal van het Rijksdaggebouw.

613 mensen stemden op Horst Köhler, 503 op Gesine Schwan. De kandidaat van de uiterst linkse partij Die Linke, de tv-acteur Peter Sodann kreeg 91 stemmen; de kandidaat van extreemrechts, de zanger Frank Rennicke, kwam op vier stemmen.

Köhler (66) zei na afloop van de stemming dat er werk aan de winkel is. „Dit land verkeert in een crisis, we moeten aan de slag”. Van de presidentskandidaten had hij vooraf de beste papieren. Köhler komt authentiek over en is geliefd bij de Duitsers. Hij heeft van zijn presidentschap in hun ogen de afgelopen vijf jaar een succes gemaakt. Veel afgevaardigden leken zich dat te realiseren. Köhler had slechts één stemronde nodig voor de absolute meerderheid.

De president van Duitsland, het staatshoofd, is meer dan een ceremoniële figuur. Hij wordt geacht boven de partijen te staan, toetst en ondertekent wetten, vertegenwoordigt de Bondsrepubliek volkenrechtelijk, kan amnestie verlenen, benoemt en ontslaat ministers op voordracht van de kanselier en kan de Bondsdag ontbinden. Hij houdt op belangrijke momenten toespraken en heeft verder tal van representatieve verplichtingen. Uitvoerende politieke macht heeft hij echter niet.

Voor Gesine Schwan (66), politicologe en oud-rector magnificus van de Viadrina Universiteit in Frankfurt/Oder, is het verlies een zware teleurstelling. Hoewel ze enkele dagen geleden in nrc.next aangaf dat ze rekening hield met een nederlaag, maakte ze na de uitslag een aangeslagen indruk.