Enquête: massale steun voor digitaal patiëntendossier

Den Haag, 25 mei. - Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is voorstander van het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarmee zorgverleners gegevens van patiënten kunnen uitwisselen. Uit een enquête van de patiëntenfederatie NPCF is 94 procent vóór het EPD en heeft 6 procent bezwaren. De voorstanders denken dat de zorgverlening er op vooruitgaat. TNS-Nipo voerde het onderzoek uit. De enquête werd online uitgevoerd onder 1.236 respondenten. De NPCF is van meet af aan voorstander van het elektronisch dossier geweest. Veel artsen plaatsen er kanttekeningen bij. Burgers met bezwaren tegen het EPD zijn bezorgd over de privacy en beveiliging van de medische informatie.