Donner: pensioen mogelijk omlaag

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) stelt een onderzoek in naar de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. Als daaruit blijkt dat het Nederlandse stelsel te kwetsbaar is, is verlaging van de pensioenen onontkoombaar. Dat schrijft Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De meeste Nederlandse pensioenfondsen voldoen nu niet aan de wettelijk verplichte minimale dekkingsgraad en hebben inmiddels een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Of de fondsen hun dekkingsgraad kunnen verbeteren, hangt in belangrijke mate af van het herstel op de beurzen.

„We moeten grondig onderzoeken hoe het stelsel kan worden versterkt en hoe het systeem minder kwetsbaar wordt voor financiële schokken”, zegt Donner in een toelichting op de brief. „Als we hierop antwoorden vinden, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen, onder andere over de vraag of uitstel van kortingen op pensioenen nog verantwoord is.”

Behalve over aanpassing van het pensioenstelsel, denkt het kabinet ook over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Voor het kabinet hier een besluit over neemt, krijgt eerst de Sociaal-Economische Raad nog de gelegenheid met alternatieven te komen.

Donner: pagina 11