Advies: één toets voor leraar in spe

Lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs moeten worden afgesloten met een centrale vakkennistoets. En zowel in het hbo als op de universiteit moeten lerarenopleidingen beter op elkaar worden afgestemd.

Dat heeft de Onderwijsraad vanmiddag geadviseerd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). De raad, het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van de regering, stelt voor een ‘Landelijke examencommissie lerarenopleidingen hbo’ op te richten. Die moet de normen voor vakkennistoetsen vaststellen.

Over het niveau van aankomende leraren bestaat al jaren discussie. Blikvangers zijn toekomstige basisschoolonderwijzers, die hun opleiding volgen aan de pabo. Voor hen zijn al taal- en rekentoetsen ingevoerd om het niveau te waarborgen. Bij het advies van de Onderwijsraad gaat het om leraren die zijn opgeleid om te werken op een middelbare school.

Ook Van Bijsterveldt maakt zich zorgen over het niveau van afgestudeerde leraren. „De nadruk ligt volgens velen te veel op het ‘kunnen’ en te weinig op het ‘kennen’”, schreef ze in de brief waarin ze de Onderwijsraad om advies vroeg. In de huidige praktijk bepaalt elke lerarenopleiding zelf hoe de studie wordt afgesloten. „Dit kan leiden tot minder eenduidigheid als het gaat om het eindniveau van aanstaande leraren”, schrijft de raad.

Rapport Onderwijsraad op nrc.nl/binnenland