ABN Amro is somber over 2009

Ondanks enkele lichtpuntjes in de eerste drie maanden van dit jaar verwacht ABN Amro nog altijd dat 2009 „een moeilijk jaar” zal worden. Dat bleek uit de toelichting die financieel directeur David Cole vanochtend gaf op de resultaten van de bank in het eerste kwartaal.

Versterking van de liquiditeits- en vermogenspositie van de groep, een „stabiele operationele basis”, herstel van winstgevendheid, een lichte groei van de kredietverlening en van het beheerd vermogen bij de Nederlandse tak hebben de economische zorgen voor de nabije toekomst niet kunnen wegnemen.

De presentatie van de kwartaalcijfers kenmerkte zich door onduidelijkheden over het onderscheid tussen het ‘oude’ ABN Amro – de ‘groep’ die nog altijd in afwachting is van ontvlechting tussen de drie aandeelhouders Royal Bank of Scotland, de Spaanse bank Santander en de Nederlandse staat – en wat specifiek de situatie is bij ABN Amro Nederland. Als financieel directeur van de groep sprak David Cole op onderdelen ook over de Nederlandse tak, waar hij geen functie bekleedt.

De kapitaalsbasis van ABN Amro Groep is aanzienlijk versterkt, mede door een kapitaalinjectie van 3 miljard euro in maart door RBS. De vermogensbuffers van het concern zijn daarmee ruim boven de door toezichthouder DNB gestelde normen uitgekomen.

Over hoe de kapitaalspositie van ABN Amro Nederland is, liet Cole zich niet uit. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm , zowel van de groep als van ABN Amro Nederland, zei vorige week dat de Nederlandse tak een kapitaalinjectie nodig heeft. Volgens Cole is de bank hierover „in gesprek” met het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank, met het oog op de lopende opsplitsing van de bank. Dat proces zal volgens Cole aan het eind van dit jaar worden afgerond.

ABN Amro Nederland liet een forse groei van het bedrijfsresultaat voor belastingen zien: van een verlies van bijna 200 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2008 tot een winst van 126 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. Desalniettemin erkende Cole dat er onderaan de streep van de winst- en verliesrekening „niet al te veel” staat.

De groep als geheel boekte in het eerste kwartaal een verlies van 886 miljoen euro.