Wilders versus islam: het koranproces

Dit is geen politiek proces, benadrukt Den Haag. Dat is mooi. Als de vervolging van Geert Wilders geen politiek proces is, wat is het dan? Wilders wordt toch vervolgd vanwege opvattingen die hij in het openbaar heeft gemaakt? Laten we zuiver blijven: Wilders heeft niet opgeroepen tot het plegen van geweld. Evenmin is sprake van enkelvoudige belediging: takkewijf, klootzaak, et cetera. Nee, vrienden en vijanden, laten we moed tonen en de waarheid onder ogen zien: Kamerlid Wilders wordt wel degelijk vervolgd vanwege de openbaarmaking van zijn opvattingen.

Ik weet dat velen dwingende redenen hebben om hem te haten. Ook weet ik dat velen dwingende redenen hebben om hem te willen uitschakelen als politicus. Maar de vrijheid van meningsuiting bestaat toch niet alleen voor gelijkgestemden? Het is ironisch dat Wilders niet op bevel van het OM wordt vervolgd. Hij wordt vervolgd op bevel van de rechters. De rechters die de opdracht hebben de vrijheid en de burgerlijke rechten te bewaken tegen tirannie van de overheid of willekeurig overheidsoptreden, bevelen het OM om een democratisch gekozen politicus met onwelgevallige opvattingen te vervolgen. Wie of wat gaan ze precies vervolgen? Wat voor proces wordt dit?

Het Amsterdamse Hof was extreem duidelijk waarom Wilders moet worden vervolgd: „Naar het oordeel van het Hof zijn in de reeks van Wilders’ meningsuitingen tal van uitspraken aan te wijzen die tevens beledigend zijn voor de groep mensen die tot de moslimgemeenschap behoren. Dat geldt in het bijzonder voor uitlatingen waarin de islam wordt omschreven als ‘de fascistische islam’ en de Koran wordt getypeerd als ‘het islamitische Mein Kampf’.

Vergelijkingen met het fascisme en nationaal-socialisme, verpakt in oneliners en nauwelijks onderbouwd, zijn buitengewoon kwetsend en dragen zonder meer een beledigend karakter voor wie het betreft.”

Vrienden en vijanden – dringt het tot jullie door wat er gaat plaatsvinden in ons mooie landje? Tijdens dit proces moet naar voren komen of de Koran te vergelijken valt met Mein Kampf en of de islam een fascistische verschijning kent. Dit is essentieel in dit proces. De rechter moet vaststellen of deze uitspraak enig waarheidsgehalte heeft. Als blijkt dat de islam in geen enkele vorm kan worden vergeleken met het fascisme of nazisme, dan kan worden onderzocht of Wilders’ uitspraken als een belediging kunnen worden opgevat. Indien men in de Koran of de hadith (de overleveringen van en over de profeet) sporen van een fascistische ideologie kan ontdekken, dan is het behoorlijk zinloos om het beledigende gehalte daarvan te gaan onderzoeken, tenzij de rechter in Nederland ook fascisten en nazi’s tegen kwetsuren wil beschermen. Hoe doe je dit allemaal?

Geert Wilders gaat getuige-deskundigen oproepen. Wie zijn dat? Dat zijn niet alleen zachtmoedige westerse islamgeleerden, maar ook islamgeleerden in Egypte, de Gazastrook, in Saoedi-Arabië en andere islamitische landen. Wilders gaat hen ondervragen over zaken die zich ook in een fascistische totalitaire ideologie voordoen. Dit soort vragen zou Wilders kunnen stellen: waarom heeft Mohammed joden collectief vermoord? Waarom barst de Koran van jodenhaat? Wat deden Mohammed en zijn rechtgeleide kaliefen met de afvalligen? Waarom viel Mohammed andere stammen en dorpen aan? Waarom vielen zijn familieleden, de eerste vier kaliefen, de wereld aan? Waarom is de Koran zo giftig en gewelddadig jegens andersdenkenden en ongelovigen? Is de Koran eigenlijk het woord van God? Wie heeft dat boek geschreven? En dan komen nog vrouwen, homo’s, sharia en andere zaken aan de orde.

Daarnaast gaat Wilders een aantal fascistologen als getuige-deskundige oproepen. Bovendien zal hij bij de eerste zitting de rechter verzoeken om tv-camera’s toe te laten in de zittingszaal. De privacy van de verdachte is hier niet in het geding. Er is ook geen geheime en gevoelige informatie die het daglicht niet zou kunnen verdragen – het gaat om ten laste gelegde uitspraken in het openbaar gedaan en om een boek, de Koran, dat vrij verkrijgbaar is. Wat een fijne gedachte dat we met z’n allen de hele dag, dagenlang, wekenlang, naar het proces kunnen kijken via internet.

Kan de rechter ter terechtzitting het circus Wilders belemmeren? Nee, want de slimme rechters bij het Hof hebben het volgende bepaald: „Vergelijkingen met het fascisme en nationaal-socialisme, verpakt in oneliners en nauwelijks onderbouwd, zijn buitengewoon kwetsend en dragen zonder meer een beledigend karakter voor wie het betreft.” Nu wil Wilders zijn uitspraken onderbouwen. En als die onderbouwing deugt, als hij kan aantonen dat er best wat voor te zeggen valt om forse passages in de Koran met stukken in Mein Kampf te vergelijken, dan zijn zijn uitspraken niet meer strafbaar. Leuk, hè? Ik heb wat meer ervaring met politieke processen waarbij iemand vanwege zijn mening wordt berecht, dan jullie hier in het Westen. Ik kom uit een land waar meningsdelicten deel van de folklore vormen. Dit proces geeft mij dus een ouderwets thuisgevoel.

Dit proces is niet een proces tegen Wilders, maar tegen de Koran en de islam. Elke uitspraak zonder deugdelijk onderzoek naar de aard en de waarden van de Koran en de islam zal de nodige legitimiteit missen. Je kunt Wilders niet veroordelen zonder zijn waarheidsclaim te ontkrachten. Dit wordt dus een belachelijk showproces, ons voorgeschoteld door een aantal Amsterdamse rechters dat niet weet welke wilde dieren straks in het circus worden losgelaten. Ze begrijpen niet dat een rechtszaal geen oplossingen kan bieden voor politieke en ideologische meningsverschillen.

We krijgen dus een koranproces. Een unieke, historische gebeurtenis. Wilders zal er geen moeite mee hebben om radicale uitspraken van islamitische denkers te vinden, het wemelt ervan, al vele eeuwen. En als hij al tot een boete van 2000 euro wordt veroordeeld, dan zal hij met opgeheven hoofd de rechters citeren: „Ik mag niet zeggen dat de islam een fascistische ideologie is.” Dit kan hij tot in het oneindige herhalen, straffeloos, want rechterlijke uitspraken mogen in de openbaarheid worden geciteerd. Wilders handelt dan conform de Art of Writing en de Art of Speech. Heerlijk toch, zo’n circus in moeilijke tijden?

Reageren kan op nrc.nl/ellian (Reacties worden openbaar na beoordeling door de redactie.)

    • Afshin Ellian