Topman: zorgreus Meavita onnodig bankroet

De overheid heeft Meavita, het op een na grootste Nederlandse zorgbedrijf, begin dit jaar moedwillig failliet laten gaan om de noodlijdende thuiszorg duidelijk te maken dat falende bedrijven niet op steun hoefden te rekenen.

Dat zegt de laatste bestuursvoorzitter van Meavita, Charles Laurey in deze krant. „Er moest gewoon een voorbeeld worden gesteld”, aldus Laurey, die blijft geloven dat een bankroet te vermijden was geweest.

Het ministerie van Volksgezondheid wijt het faillissement aan Meavita zelf. Het door fusies razendsnel gegroeide concern, met 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers, verkeerde in de twee jaar van zijn bestaan financieel en organisatorisch in voortdurende chaos, zo blijkt uit een reconstructie van deze krant.

Begonnen als fusie van kerngezonde zorgbedrijven was na anderhalf jaar het eigen vermogen verdampt en stapelden de verliezen zich op, met een miljoen euro per week.

De Tweede Kamer houdt op 5 en 19 juni hoorzittingen over het Meavita-fiasco. Het parlement wil achterhalen welke omstandigheden een rol hebben gespeeld en in hoeverre wet- en regelgeving het zorgbedrijf in problemen hebben gebracht.

Meavita kon volgens het ministerie geen adequaat herstelplan maken. De overheid concentreerde zich op het redden, van banen en cliënten, maar bleef daarbij op afstand. Zo zorgde een ambtelijke crisisteam ervoor dat de stichtingen die de cliëntenzorg moesten voortzetten, werden opgericht door patiëntenfederatie NPCF.

Volgens Laurey en zijn voorganger Leo Markensteyn was het bankroet van Meavita niet nodig geweest als de overheid via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) steun had verleend. De NZa wees de gevraagde steun van 22 miljoen eind november af, wegens een ontbrekende handtekening. Die formaliteit vaststellen duurde drie maanden, „terwijl ons het water aan de lippen stond”, zegt Markensteyn. Hij vermoedt dat groeiende maatschappelijke en politieke weerstand tegen mega-zorgconcerns de werkelijke reden van de afwijzing is. Toenmalig NZa-voorzitter Frank de Grave zou volgens hem tot een lening bereid zijn geweest.

De laatste saneringsplannen zullen circa 500 banen kosten. Daartoe moet de overheid opnieuw miljoenen euro’s bijdragen.

Weekblad: Zieke thuiszorg

Achtergronden en documenten: nrc.nl/meavita

    • Hans Wammes