PvdA: vierdaagse werkweek invoeren

De PvdA wil een vierdaagse werkweek invoeren om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer zal dat voorstel volgende week doen tijdens het verantwoordingsdebat met het kabinet. Een vierdaagse werkweek kan ”ongelofelijk helpen” in de strijd tegen banenverlies. Hamer zegt dat in het tv-programma 30 Hoog, dat de NCRV morgen uitzendt. Een vierdaagse werkweek zorgt voor een eerlijker verdeling van het werkaanbod en vereenvoudigt voor ouders bovendien de combinatie van werk en zorg, aldus de PvdA-fractievoorzitter. Om een kortere werkweek mogelijk te maken, zou het kabinet obstakels uit de Arbeidstijdenwet moeten wegnemen. De FNV pleitte eerder voor een vierdaagse werkweek. Het kabinet probeert de oplopende werkloosheid momenteel te temperen met arbeidstijdverkorting en deeltijd-WW.