Pechtold (1)

Waarom nu juist weer een interview met Pechtold in de aanloop naar de Europese verkiezingen (NRC Weekblad, 16 mei)? Waarom geen aandacht voor nieuwe partijen die iets nieuws willen – laat hen dat uitleggen en bevraag hen kritisch, of is dat journalistiek te moeilijk?

Wat valt op als je dit artikel leest? Ik heb Pechtold niet een keer op een visie kunnen betrappen, anders dan ‘samen tegen het kabinet’. D66 bestaat alleen bij de gratie van andere partijen. Zelf heeft de partij geen grondslag en geen visie, ook niet op Europa, maar alleen een slogan. D66 is zo sterk voor Europa dat het ook wil dat Europese verdragen voortaan bij meerderheid kunnen worden gewijzigd, onder het motto: we moeten de vooruitgang niet laten gijzelen door enkelingen. Dan ook ooit een stemming over het Nederlandse euthanasie- en softdrugsbeleid? Dus graag wat meer aandacht voor partijen met visie, ook al zijn ze nieuw. Dat is nieuws.

Carel van den Berg, Amsterdam

    • Carel van den Berg