Openbaring 6:1-8 is wreder dan het Oude Testament

Eduard Bomhoff schrijft dat de Koran nooit zo wreed is als sommige teksten uit de Bijbel (Opinie & Debat, 16 mei). Om dat duidelijk te maken citeert hij uit het Oude Testament, psalm 137:9: ”Gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren.” Hij had er beter aan gedaan Openbaring 6:1-8 uit het Nieuwe Testament te citeren. Want wat er in die passage van Godswege over de aarde komt, slaat alles wat in het Oude Testament aan gruweldaden aanbevolen wordt.

A. A. Spijkerboer, Santpoort

    • A. A. Spijkerboer