Onderwijsverslag inspectie is verkeerd gelezen

In deze krant van 13 mei reageert Jaap Dronkers op het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs, dat een dag eerder verscheen. Hierbij besteedt hij aandacht aan het verschil tussen de cijfers op het door de scholen georganiseerde schoolexamen en het centraal examen. Helaas staan er in zijn reactie een aantal onjuistheden.

In het Onderwijsverslag toont de inspectie wel degelijk aan dat bij scholen met een groot verschil tussen de cijfers ook de score voor het centraal examen vaak te laag is. Veel leerlingen van deze scholen kunnen toch slagen, ondanks een onvoldoende resultaat op het centraal examen.

Dronkers stelt dat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen, met name bij het vwo, is gedaald. In het Onderwijsverslag rapporteren wij echter dat dit cijfer voor het vwo in de jaren 2005-2008 vrij constant blijft op 6,3 of 6,4.

De inspectie suggereert niet, zoals Dronkers schrijft, dat er op scholen gesjoemeld wordt met het schoolexamen. Wel toont zij in het Onderwijsverslag aan dat op scholen waar het verschil lager is, het management permanente aandacht heeft voor het verschil. Deze scholen zetten zich in voor de verbetering van het centraal examen. Zij bereiden leerlingen gericht voor, beoordelen het schoolexamen strenger en geven directe feedback als de resultaten tegenvallen. Verder stelt de inspectie in het onderwijsverslag: ”de beste methode voor het verkleinen van het verschil tussen schoolexamen en centraal examen is extra aandacht voor de stof die op het centraal examen wordt getoetst.”

Rick Steur, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs

    • Rick Steur