Jongeren helpen bij controleren clubs op verkoop alcohol

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zet jongeren in bij de controle op alcoholverkoop bij sportclubs. De jongeren vallen minder op. Ze observeren en melden een geconstateerde overtreding aan een hoofdcontroleur van de VWA, die vervolgens een boete kan uitdelen. De poule van jonge inspecteurs bestaat uit 27 personen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Aan het eind van het jaar moeten er zestig in dienst zijn. Vooral in sportkantines kunnen jongeren onder de 16 jaar te makkelijk aan alcohol komen, omdat daar onvoldoende op leeftijd wordt gecontroleerd. Bij de eerste overtreding moet de verkoper 900 euro betalen, de volgende maal 1800 euro. Als de regels vaker worden overtreden, dreigt strafrechtelijke vervolging.