In het Oude Noorden wordt wel degelijk vooruitgang geboekt

Op 13 mei maakten vertegenwoordigers van Rotterdamse corporaties met raadsleden een kennistrip over de stedelijke vernieuwing in de wijk het Oude Noorden. De raadsleden konden zien dat een combinatie van sociale en fysieke maatregelen (bijvoorbeeld verkoop van woningen, sloop, nieuwbouw en renoveren) de wijk in een opwaartse spiraal hebben gebracht. Naast onze kerntaken investeren we als corporaties eveneens in het aantrekken van nieuwe horeca en ondernemers, het kindvriendelijk maken van buurten, projecten gericht op sociale stijging en een beter (sociaal) beheer. Deze aanpak werkt, dat kun je zien, voelen en ervaren.

Diezelfde dag stond in deze krant een artikel over het rapport De baas op straat met als kop ‘Miljoenen voor wijken nutteloos’. Het is jammer dat de auteur van het desbetreffende artikel noch de onderzoekers niet bij voornoemde kennistrip aanwezig waren. Dan hadden ze met eigen ogen een kwalitatief oordeel kunnen vellen. Het rapport is slechts op basis van statistische cijfers geschreven door wetenschappers vanachter het bureau. Uit de samenvatting blijkt dat fysieke investeringen, gericht op het verbeteren van leefbaarheid wel meetbaar effectief zijn geweest. En dat de effectiviteit van de sociale investeringen van woningcorporaties niet aangetoond konden worden. Fysieke investeringen die wel effect sorteren en het niet aantonen van sociale investeringen, is wat anders dan honderden miljoenen typeren als ‘geen enkel nut’. Bacteriën bestonden al voor het uitvinden van de microscoop, niet pas nadat ze aangetoond werden.

Jammer dat wat wij in de dagelijkse praktijk in een wijk als het Oude Noorden zien niet uit het onderzoek naar voren komt. Laten de onderzoekers hun meetmethoden aanscherpen en aanvullen met kwalitatieve methoden en participerende observaties in de wijken zelf.

Peter Manders en Mark van de Velde

PWS Rotterdam

    • Mark van de Velde Pws Rotterdam
    • Peter Manders