Fusie met Iberia komt BA nu goed uit

Een jaar geleden juichte Willie Walsh nog over het „uitmuntende” financiële resultaat van British Airways (BA). Nu is de Britse luchtvaartmaatschappij onder zijn leiding van een recordwinst in een recordverlies beland. De problemen hebben BA in een overlevingsmodus terecht doen komen. Gênant genoeg moet Walsh de bijl zetten in het dividend dat hij nog maar twaalf maanden geleden opnieuw had ingevoerd.

BA kan niet de economie en de zwakte van het pond sterling van alles de schuld geven. De omzet is het afgelopen jaar enigszins gestegen. Het beleid van BA om zich door langetermijnafspraken in te dekken tegen de voorspelde hoge brandstofkosten betekende dat het concern eerder in 2009 niet heeft kunnen profiteren van de onverwachts goedkope brandstof.

Hoewel BA voor dit jaar een lagere brandstofrekening verwacht, daalt de omzet nu ook – met 8 procent in het vierde kwartaal. Walsh zegt dat hij geen tekenen van herstel ziet. Geen wonder. De grote afhankelijkheid van BA van zakelijke vluchten over het noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan zorgt ervoor dat het concern bijzonder gevoelig is voor een langdurige inzinking. Het luxe-verkeer liep in april op jaarbasis met 17 procent terug.

Walsh heeft er belang bij somber te klinken. BA is verwikkeld in moeilijke onderhandelingen met de vakbonden over salarisverlaging. Het bezuinigen op loonkosten is een van de verstandige maatregelen. Het korten van de kapitaaluitgaven is een andere. BA houdt in de winter ook zestien vliegtuigen aan de grond, waardoor de capaciteit met 4 procent wordt teruggebracht.

Zal het genoeg zijn? De financiële positie van BA verergert zienderogen, maar heeft nog geen kritiek punt bereikt. De nettoschuld is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 2,4 miljard pond. Analisten verwachten dit jaar verdere verliezen, en die worden ook voor 2010 en 2011 niet uitgesloten. Maar de nettoschuld is nog lang niet zo hoog als op het hoogtepunt van 2002 (6,3 miljard pond).

Een fusie met het met een goed gevulde kas gezegende Iberia, de Spaanse luchtvaartmaatschappij die al in onderhandeling is met BA, zou de financiële positie van het Britse concern ten goede komen. De synergievoordelen zouden 2 miljard pond waard kunnen zijn. Maar hoe meer de slechte prestaties van BA de noodzaak van een fusie doen toenemen, des te moeilijker de onzekerheid over zaken als het tekort bij het pensioenfonds het zal maken om tot overeenstemming te komen. De gesprekken met Iberia werden teruggebracht tot een voetnoot bij de cijfers van BA. We moeten hopen dat de ernst van deze zaak bewust is gebagatelliseerd.

Fiona Maharg-Bravo

    • Fiona Maharg-Bravo